HTML tags

Všetko pre váš web banery HTMl kody a scripty...

Half Life- Couter Strike

Příkazy pro síťovou hru - stiskněte [~] a pište :

   mp_c4timer ##       - bomba vybuchne za XX sekund  (pouze server)

                         (pozor - bomba není v každém kole!)

   r_drawviewmodel 0   - vypne zobrazení zbraně (zase zapne)

   sv_gravity 0        - vypne gravitaci (standart je 800) (pouze server)

   sv_restartround 1   - restartne celý sever  (pouze server)

   retry               - připojení odznovu

   kick (jméno)        - server může vyhodit hráče ze hry  (pouze server)

   changelevel (level) - změní mapu (např. changelevel cs_militia) (server)

   name (jméno)        - změní jméno během hry

   volume 1            - hlasitost zvuku  (dá se nastavit)

 

   lefthand 1          - přehodí zbraň do levé ruky (do pravé je to 0)

   cl_hidefrags 1      - zkryje váš aktuální stav fragů pro ostatní hráče

                         (ale vy ho uvidíte stále! - 0 to zase vrátí)

   timeleft X          - nastaví jak dlouho budete hrát - v minutách

   exit                - rychlé vypojení ze serveru a zpět do hlavního MENU

   quit                - rychlé ukončení celé hry

   impulse 101         - přidá 16000 $

   givespaceweapon_awp - arkticka sniperka

   give weapon_m4a1    - dá vám karabinu m4a1

   give weapon_ak47    - dá vám kalašnikov ak47

   give weapon_awm     - dá vám sniper AWM…

 

Vysvětlivka: pouze server znamená, že to může udělat pouze ten, kdo hru

             vytvořil.

 

Příkazy jen pro server:

   mp_freezetime X     - místo X zadejte počet sekund, jak dlouho má být

       nehybnost při startu kola (standadně je to 6). Když zadáte číslo 0,

       nehybnost nebude. Je to dobré při menších mapách, aby si mohli obě dvě

       strany stihnout nabrat zbraně.

 

   mp_roundtime X      - místo X zadejte poťet minut za které se má kolo

       zkončit / v rozpětí od 3 do 15 minut (standardně je to 5). Po uplynutí

       času (pokud se nevyvraždí, nebo pokud teroristi nepoloží bombu, nebo

       pokud policajti nezachráni rukojmí (hostages)) vyhrají teroristi.

 

   mp_friendlyfire X   - zapne (místo X dejte 1) nebo vypne (X = 0)

       zabíjení vlastních spoluhráčů (policajt policajta, terorista teroristu)

 

   mp_ timelimit X     - místo X  zadejte počet minut za které se má hra

       zkončit a vyměnit se automaticky mapa

 

   mp_ footsteps X     - zapne (X = 1) nebo vypne (X = 0) slyšení kroků

 

   mp_ chasecam X      - zapne (X = 1) nebo vypne (X = 0) volné

        pohybování po mapě

 

   mp_ flashlights X   - zapne (X = 1) nebo vypne (X = 0) používání

        baterky ve hře

 

Cheaty:

   sv_cheats X         - zapne (X = 1) nebo vypne (X = 0) používání

        cheatů ve hře

   give weapon_m4a1     - dá vám m4a1 karabinu

   give weapon_ak 47    - dá vám ak47 kalaschnikow

 

Tabulka s penězi:

   Záchrana rukojmí                        $1000 pro záchrance, $150 pro team

   Zabití rukojmí                         -$1500 pro vraha

   Použití rukojmí                          $150 pro záchrance, $100 pro team

   Zabití nepřítela                         $300 pro vraha

   Zabití spoluhráťa                      -$3300 pro vraha

   Výhra teroristů pomocí bomby            $2750 pro team

   Policajti zneškodní bombu               $2750 pro team

   Policajti vyhrají zachráněním rukojmí   $2000 pro team +bonus za rukojmí

   Bonus za rukojmí                         $250 za rukojmí pro team

   Nějaký team prohraje kolo               $1400 pro team

   Nějaký team prohraje víc jak 2 kola     $1400 + $500 za každé kolo

                                    (do maximální hodnoty $2900) pro team

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.